Thêm một chuyện buồn

11:24 01/11/2014

Tôi rất ngại bàn về chuyện vợ chồng, chuyện hôn nhân, chuyện đổ vỡ trong mỗi bài viết của mình. Bởi, tôi vẫn tin rằng phải duyên kiếp ba sinh thì mới may mắn trở thành người phối ngẫu. Lại như Phật dạy, “Vạn sự tùy duyên”. Thế nhưng, đôi lúc “Duyên” cũng chỉ là một lý do. Dẫu rằng, có một căn nguyên vẫn hơn là vô duyên vô cớ. Thôi vợ thôi chồng, may mắn nhất là xem nhau như bạn bè cũ. Còn không thì cứ xem nhau như người chưa quen chưa biết, cũng là sự may mắn rồi. Sợ nhất, là những hành vi bộc phát, đầy ích kỷ và hung hãn khi đã không còn là chồng, là vợ. Và, tôi rất ái ngại khi cứ mãi giới thiệu với bạn đọc những câu chuyện buồn ấy.

Ý kiến bạn đọc