Tham vọng hack não

11:07 05/03/2017

Từ lâu, trí nhớ luôn là đề tài thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Trí nhớ của con người là hữu hạn, trong khi thứ cần nhớ gần như là vô hạn.

Ý kiến bạn đọc