Tay thuận, vì gene hay não?

10:51 31/10/2020

Nói về tay, không đâu “lệch” như con người. Tỉ lệ thuận phải - trái của dân số xấp xỉ mức 9:1, tức là có một sự thiên vị không hề nhẹ dành cho những người thuận tay phải. Đến mức, trong quá khứ, việc thuận tay trái ở châu Âu từng bị coi như dấu hiệu của quỷ, trở thành lý do để đoạt mạng người vô tội.

Ý kiến bạn đọc