Tại sao thế giới của chúng ta không phải thế giới “như chính nó”?

12:07 14/04/2020

Con người là gì? Câu hỏi lớn quá và khó quá phải không? Vậy thì hãy chấp nhận một câu trả lời mang tính muôn thuở vậy: Con người là một động vật xã hội. Một cách trả lời như thế khiến bạn nghĩ đến điều gì?

Ý kiến bạn đọc