Tại sao phải cẩn thận với “điểm mù Logic”?

08:20 02/07/2020

Logic có điểm mù không? Nếu chúng ta coi logic là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra mọi cánh cửa nhận thức thì chắc chắn logic không có những điểm mù. Nhưng, rất có thể, việc tuyệt đối hóa logic và chỉ nhất nhất hành động theo sự điều khiển của logic lại là một điểm mù.

Ý kiến bạn đọc