Sứ thần nước Việt, những chuyện lạ!

10:19 27/02/2021

Sử sách nước ta ghi rằng, ba nghìn năm trước, đã bắt đầu có những chuyến đi sứ đầu tiên sang nước ngoài. Lịch sử bang giao của nước ta khởi nguồn xa như vậy.

Ý kiến bạn đọc