Sinh nở, một tự sự đa dạng về nữ giới khi trật tự cũ bị phá bỏ

21:03 19/09/2020

Những năm đầu thế kỉ XX, câu chuyện sinh nở của nữ giới dần được chuyển dịch vào vị thế trung tâm trong quá trình hiện đại hóa xã hội. Ở đó, không chỉ có việc cải thiện một cách mạnh mẽ các điều kiện y tế, hộ sinh và chăm sóc thai nhi mà còn thường xuyên đặt ra những đòi hỏi, nhận thức mới về nữ quyền trong việc sinh và nuôi con theo môi trường hiện đại, văn minh, đối kháng với các quan niệm và hủ tục lạc hậu.

Ý kiến bạn đọc