Nỗi sợ phải sống

18:56 09/12/2019

Có lẽ hầu hết chúng ta đều đã biết đến nỗi sợ chết và luôn tìm cách giải quyết nó. Nhưng còn nỗi sợ phải sống thì sao?

Ý kiến bạn đọc