Nơ ron mới, ký ức mới

16:36 02/02/2015

Bạn muốn các ký ức luôn luôn tươi mới? Bạn muốn trí nhớ không bị suy giảm theo tuổi tác và thời gian? Hãy chăm chỉ vận động và hăng hái học tập cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Các đặc trưng cơ bản của một lối sống lành mạnh như thế đã được sinh học thần kinh khẳng định cả trên động vật và trên người, khi thấy chúng tăng cường khả năng tạo ra các nơ ron mới cho các ký ức mới. Thậm chí các nhà khoa học còn ước tính được số lượng nơ ron tân sinh hàng ngày...

Ý kiến bạn đọc