Những viên thuốc sẽ cứu rỗi thế giới

14:49 29/05/2016

Theo thời gian, con người đã nghĩ ra nhiều ý tưởng mang tính đột phá, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của nhân loại. Trong lịch sử loài người, đã từng có những phát minh đóng vai trò "cứu rỗi" cả thế giới.

Ý kiến bạn đọc