Nếu sự sống giống như bát súp

10:28 05/06/2020

Gần bốn tỉ năm về trước, sự sống trên Trái Đất bắt đầu. Trải qua nhiều đổi thay và biến cố, những vi sinh vật đơn giản nhất đã tiến hóa thành các thực thể sống phức tạp và cai trị hành tinh xanh hiện nay.

Ý kiến bạn đọc