Mạng xã hội đang là một công cụ “chọn lọc”

21:27 25/02/2020

Trong thuyết tiến hóa của Darwin, chọn lọc tự nhiên là một cơ chế chủ chốt mà để đánh đổ nó là vô cùng khó.

Ý kiến bạn đọc