Lật lại câu hỏi về thủy tổ loài rồng

17:30 18/10/2018

Thế giới cổ đại truyền cho nhau nỗi khiếp sợ về một loài sinh vật to lớn, sức mạnh phi thường, thở ra lửa và biết bay. 

Ý kiến bạn đọc