Làm thế nào để tạo ra "lý lịch" của vua?

16:38 03/05/2019

Đây là câu chuyện về cách thức lý lịch của một nhà vua được tạo ra. Chúng ta hãy cùng khảo sát bản lý lịch của Minh Mệnh để xem ông và các sử quan triều đại đã 'kê khai' những gì?

Ý kiến bạn đọc