Khi thuốc không chỉ là... thuốc

15:17 09/12/2019

Hiện nay, sự phát triển khoa học công nghệ đem lại nhiều đột phá, giúp giới khoa học nghiên cứu phát triển một số viên thuốc hoàn toàn mới, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bất cứ ai.

Ý kiến bạn đọc