Khi công nghệ được "nặn" thành người

09:04 27/02/2020

Thời gian gần đây, những người ủng hộ thuyết vị lai tin rằng tương lai sẽ chứng kiến một trong những cuộc cách mạng lớn nhất của nhân loại.

Ý kiến bạn đọc