Giá trị của sự thất bại

07:20 06/08/2020

Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ ghi lại những thất bại của mình vào trong CV (tóm tắt kĩ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn) không? Chẳng ai dại đâu nhỉ! Vậy mà Giáo sư Haushofer, trường Đại học Princeton, nước Mỹ, đã công bố bản CV thất bại, chỉ liệt kê những chương trình học từ chối ông, những công việc ông xin không được, những dự án bị thất bại. Kết quả là bản CV đã gây bão trên mạng.

Ý kiến bạn đọc