Đối mặt với nguy hiểm thật trên không gian ảo nhân cuộc thi #RiSk[Solutions]

07:09 18/10/2016

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã đưa ra tuyên bố chính thức và một kế hoạch hành động trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ không gian mạng. Cuộc thi #RiSk[Solutions] là một sáng kiến theo hướng đó. 

Ý kiến bạn đọc