Điểm khởi đầu của một “đế quốc đại dương”

11:19 19/03/2020

Làm thế nào để nước Anh vụt "rũ bùn đứng dậy", trở thành một quyền lực ở châu Âu thời Trung Cổ và trên toàn cầu cho đến tận thời hiện đại? Tất cả bắt đầu từ Chiến tranh Trăm năm với nước Pháp.

Ý kiến bạn đọc