Đàng Trong - Mầm sụp đổ trên những dòng tiền

08:05 03/09/2020

Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa và nổi dậy, như sưu cao thuế nặng, mất mùa đói kém, tham nhũng quan liêu... Khởi nghĩa Tây Sơn chống lại các chúa Nguyễn cũng không ngoại lệ. Nhưng, khuất lấp dưới nhiều nguyên nhân bề nổi, chính sách tiền tệ không được kiểm soát chặt chẽ kết hợp với khả năng quản lý yếu kém cũng là một yếu tố mang tính quyết định tạo nên những cuộc bể dâu.

Ý kiến bạn đọc