Cuộc chiến 5G

10:58 25/12/2018

Có thể nói, sự ra đời của 5G cùng với sự bùng nổ về số lượng thiết bị IoT (Internet vạn vật) được đánh giá là một cuộc cách mạng số hóa của thời đại mới.

Ý kiến bạn đọc