Chương trình nghiên cứu bí mật của Hoa Kỳ “Siêu vũ khí thời tiết” và âm mưu bá chủ địa cầu

11:00 10/09/2014

Hiện nay, vũ khí thời tiết đang là trọng tâm của một chương trình nghiên cứu của Hoa Kỳ với tên gọi HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program: chương trình nghiên cứu hoạt động cực quang cao tần). Đây là một chương trình nghiên cứu tối mật được liệt vào hàng “an ninh quốc gia” của Mỹ và hoàn toàn bí mật đối với giới khoa học trong và ngoài nước.

Ý kiến bạn đọc