Chùa Một Cột: Qua thăng trầm thời gian

12:33 01/11/2020

Chùa Một Cột ngày nay là một quần thể gồm quần thể các đơn nguyên kiến trúc tam quan, tam bảo, hành lang giải vũ, tăng phòng, tháp tổ trong vườn, và kiến trúc một cột ở phía sau chùa.

Ý kiến bạn đọc