Bức tranh vô thường

14:45 26/12/2020

Các nhà sư của tu viện Namgyal ở Ấn Độ tham gia vào một nghi lễ thiêng liêng với một mạn-đà-la (mandala, một vòng tròn có nhiều hình vẽ, biểu thị cho vũ trụ dưới cái nhìn của một người giác ngộ) tạo bằng cát. Với kích thước lớn hơn 3 mét, mỗi mạn-đà-la như thế đòi hỏi vài tuần làm việc chăm chỉ: các nhà sư sẽ phải tỉ mỉ rải cát thành hình, theo các vết phấn vạch trước, và rồi các hình vẽ cổ từ từ hình thành.

Ý kiến bạn đọc