Bí ẩn não người

15:50 26/07/2009

Người ta trước đây vẫn cho rằng, não người tạo ra ý nghĩ hay cảm xúc tương tự như gan tiết ra mật. Quan niệm này đã là chủ đạo trong ngót ba trăm năm qua. Trong giai đoạn đó, loài người gần như đã từ bỏ những hình dung lý tưởng về đời sống tâm hồn của mình và dồn nó về những cơ chế hoạt động não bộ nào đó.

Ý kiến bạn đọc