Ứng xử với quá khứ nhìn từ di sản

17:34 03/06/2019

1. Thách thức lớn nhất đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam là trong quá trình hiện đại hóa phải bảo toàn và khẳng định được bản sắc văn hóa của mình. 

Ý kiến bạn đọc