Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội hay rủi ro?

16:07 20/06/2017

Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) nhận định rằng thế giới đang ở giai đoạn cao nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ý kiến bạn đọc