Những động cơ không tưởng: Không còn là giấc mơ?

09:08 12/07/2018

Con người chưa bao giờ ngừng tham vọng tạo ra những loại động cơ đi ngược lại mọi nguyên lý khoa học. 

Ý kiến bạn đọc