Tại sao không nên vội tin… đức Phật?

08:03 22/06/2018

Tại vì, có lẽ chính đức Phật cũng không muốn chúng ta tin ngay, tin vội, tin phi chính kiến về mình. 

Ý kiến bạn đọc