Chuyện đời oái oăm của cha mẹ tôi

07:05 17/07/2017

Chuyện đời của cha mẹ tôi thật oái oăm... Oái oăm cho đến tận khi cha tôi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn đau đớn bởi những quyết định sai lầm của ông. 

Ý kiến bạn đọc