Đời tôi là cả một câu chuyện buồn (kỳ 2)

10:15 15/07/2018

Đêm đó tôi say mèm, và hư đốn quá thể. Càng say tôi càng khóc, càng nhớ tấm lưng trần đen bóng giọt mồ hôi mặn khắt của ba chồng... 

Ý kiến bạn đọc