Đời tôi là cả một câu chuyện buồn

09:20 29/06/2018

Đời tôi góa chồng năm 23 tuổi đã quá khổ rồi nhưng đoạn đời sau này kể từ ngày tôi có tình cảm với cha chồng mình còn khốn khổ hơn nữa…

Ý kiến bạn đọc