Ước mơ thôn nữ

19:47 30/11/2015

Mấy nay gió mưa phút chốc tương phùng, chớp mắt biệt ly, Mr. Bim tự cảm  mà viêm họng, ho như chó sủa ngày trăng, miên man mê tỉnh, mệt không thể tả.

Ý kiến bạn đọc