Nhà giáo từ đường làng cho đến internet

Định kiến phấn trắng

16:27 26/11/2015

Trong đằng đẵng trưởng thành cuộc đời, có lẽ khoảng thời gian tuổi học trò là giai đoạn sơ khởi nhào nặn nên nhân cách mỗi con người, tôi cho là vậy. Tôi luôn tin có 3 ngôi nhà quan trọng để hình thành được một tâm hồn tử tế, nhà mình (gia đình), nhà chùa (tôn giáo) và cuối cùng là nhà trường (giáo dục).

Ý kiến bạn đọc