Danh hiệu cho ai

16:16 20/01/2015

Người ta tin rằng, hương hoa cho Đức Phật, kiếp sau sẽ được làm người có diện mạo xinh đẹp. Người ta tin rằng, dâng đèn cho Đức Phật, kiếp sau sẽ được thông minh. Vậy đó, cái đẹp được xác đoán là một phước phần từ kiếp trước tu dưỡng mà thành.

Ý kiến bạn đọc