Về sau lên sếp

16:39 27/10/2016

Câu chuyện cả họ làm quan, cả gia đình làm quan vẫn chưa có hồi kết thì bất ngờ dư luận thêm lần được chứng kiến cả một Sở có đúng 2 nhân viên, còn lại có đến 44 lãnh đạo.

Ý kiến bạn đọc