Môi trường không phải là vô hình

Và nếu, ta nhìn thấy…

10:33 13/05/2016

Môi trường, vốn dĩ là thứ tưởng chừng như vô hình lẫn trừu tượng. Cho đến lúc ta kịp thấy thì muộn màng lắm rồi.

Ý kiến bạn đọc