Một lát cắt lợi ích nhóm

Trục lợi từ trẻ em

16:06 26/03/2019

Sinh thời, Bác Hồ có viết rằng: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Đây là hai câu thơ chứa chan tình yêu thương của Bác Hồ với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. 

Ý kiến bạn đọc