Trong lúc chờ xem sách văn học sử mới

15:00 25/03/2008

Toàn bộ văn học Việt Nam trong giai đoạn 30 năm chiến tranh (1945 - 1975) rồi 25 năm hậu chiến (chỉ tính đến năm 2000 cho tiện) với tất cả những vận động và sắc thái phức tạp của nó đang chờ được mô tả, được khái quát, được nhận định bằng những công trình văn học sử mới.

Ý kiến bạn đọc