Tôi nghĩ gì, những ngày đại dịch?

08:04 01/05/2020

Một ngày như bao ngày, mở trang Facebook cá nhân, chúng ta gặp câu hỏi bạn đang nghĩ gì… Tôi đang nghĩ gì ư?

Ý kiến bạn đọc