Tìm cơ hội trong đại dịch

10:25 11/04/2020

Trong nguy luôn có cơ. Và đại dịch COVID-19 là một mối nguy đang ám ảnh tất cả chúng ta. Nhưng, hãy thử tìm cơ hội trong nó, những cơ hội từ đơn giản nhất, cá nhân nhất cho tới những cơ hội lớn hơn cho cả một cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc