Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI:Thể chế nào thì doanh nghiệp ấy!

08:46 26/05/2020

Không ai chủ trương trông hết vào đầu tư nước ngoài đâu! Chúng ta vẫn khẳng định nội lực là quyết định. Sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước là nền tảng của năng lực cạnh tranh. Vấn đề là làm sao để có được hệ sinh thái cộng sinh giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước...

Ý kiến bạn đọc