Hệ luỵ mang tên Blog:

Thông tin trên Blog - Của riêng hay của chung?

10:15 03/10/2007

Sự kiện người mẫu Xuân Lan đòi khởi kiện phóng viên tờ Tiếp thị & Gia đình về việc sử dụng thông tin trên blog làm tài liệu báo chí đã tạo nên một tình huống mới trong ứng xử pháp lý tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong tình huống này, cũng có hai luồng dư luận, người đồng tình, kẻ phản đối, và đến nay cũng chưa có được những thống nhất mang tính pháp lý.

Ý kiến bạn đọc