Thái độ nào trước những phê bình?

14:30 30/10/2020

LTS: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Người khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Và, trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII này, công tác chỉnh đốn Đảng lại được đặt làm trọng tâm. Trong trọng tâm ấy, thái độ tiếp nhận phê bình là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Ý kiến bạn đọc