Quy trình cho ai?

Tất cả đều đúng quy trình

16:22 06/07/2016

Nếu tất cả đều đúng quy trình, tại sao đám đông lại hồ nghi?

Ý kiến bạn đọc