Tại sao sân khấu xã hội hóa thăng trầm?

15:36 21/06/2020

Cụm từ “sân khấu xã hội hóa”, như một cách định danh, chính thức ra đời từ sau năm 1997, khi Nhà nước ban hành chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật.

Ý kiến bạn đọc