Sự nổi giận của tự nhiên

16:25 23/05/2020

Dịch COVID-19 chứng minh một chân lý bất di bất dịch: Loài người có thể vượt qua được nhiều khủng hoảng xã hội, kinh tế, chính trị… nhưng trước thiên nhiên, chúng ta quá dễ tổn thương, dù luôn tự cho rằng mình có thể làm chủ được nó. Và đã đến lúc để nhận thức rằng mình cần làm gì một khi không muốn tự nhiên nổi giận…

Ý kiến bạn đọc