Sử dụng điện thoại trong lớp học: Nên không?

10:31 08/10/2020

Chúng tôi hết sức lo sợ, đó là điện thoại thông minh với hàng loạt các chương trình thể hiện rõ xu hướng mô tả vấn đề - cụ thể hoá vấn đề sẽ làm hỏng khả năng tưởng tượng của cháu...

Ý kiến bạn đọc