“START”, nhưng không có nghĩa là khởi đầu!

11:01 01/03/2021

Như câu ngạn ngữ “ít còn hơn không”, cho dù START Mới không thay đổi về mặt nội dung, ít nhất nó cũng giúp duy trì tính chất minh bạch trong mối quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời ổn định hệ thống kiểm soát vũ khí trên toàn cầu...

Ý kiến bạn đọc