Soi gương thấy ai

16:10 16/11/2014

Hầu như, ai cũng soi gương mỗi ngày. Soi gương, dĩ nhiên là thấy mình. Điều này cũng như khi, nhìn thấy lỗi lầm người khác để răn mình vậy. Biết thấy cái sai để răn mình, có lẽ sẽ đỡ cay nghiệt với lỗi lầm của người khác hơn.

Ý kiến bạn đọc